Loading...
Kwelvrae 2017-01-28T10:04:52+00:00

Kwelvrae

Kom ons help jou

 • As jy getroud is, wat van jou eggenoot?

  As jy getroud is binne gemeenskap van goedere, moet jy en jou huweliksmaat aansoek doen vir skuldberading. Die wet bepaal dat julle n gesamentlikke boedel het en dus sal julle n gesamentlikke aansoek doen vir skuldberading.

  As jy getroud is met ‘n huweliksvoorwaardekontrak, kan jy aansoek doen vir skuldberading op jou eie. Jou aansoek sal slegs jou eie inkomste, bates en skuld, maar jy moet openbaar indien enige van jou bates of skuld gesamentlik besit word, dit wil sê nie net in jou eie naam.

  Tradisionele Afrika-huwelike word beskou as binne gemeenskap van goedere, terwyl Islamitiese godsdienstige huwelike as buite gemeenskap van goedere beskou word.

 • Hoe sal jou krediet rekord geraak word?

  Jou krediet verslag sal wys dat jy vir skuldberading aansoek gedoen het tot ‘n klaringsertifikaat uitgereik is. As jy onttrek / u aansoek beëindig / gekanselleer word, dit sal op jou krediet rekord vir 6 – 12 maande reflekteer.

  Wanneer al jou skuld betaal is, kan ‘n klaringsertifikaat uitgereik word, en die hele geskiedenis van skuldberading sal uitgewis word uit jou krediet verslag.

 • Kan jy skuldberading kanselleer voor al jou skuld betaal is?

  Ja. Daar is vier maniere waarop jy die proses kan verlaat:

  * Jy kan kies om vrywillig te onttrek van die proses op enige tyd.
  * Jou skuldberader kan jou aansoek kanselleer indien jy oneerlik is, nie al jou finansiële inligting bekend maak nie of versuim om instruksies of advies te volg.
  * Jou skuldberader kan ook jou aansoek van die hand wys as jou bekostigbaarheid paaiement te min is om al jou krediteure voldoende betalings te gee
  * Jou kredietverskaffers kan skuldberading beëindig indien u versuim om betalings te maak op grond van die finale voorstel, indien u kredietverskaffers ontevrede is met die bedrag wat jy kan bekostig om te betaal, of indien die vereistes van artikel 86 van die Nasionale Kredietwet voldoen word nie.

  NB – Sodra jy die proses verlaat voordat al jou skuld betaal is, kan jou krediet verskaffers onmiddellik regstappe teen jou neem vir die volle uitstaande bedrag wat aan hulle verskuldig is.

 • Kan jy toegang tot meer skuld?

  Nee, jy kan nie en mag nie aansoek doen vir enige verdere krediet terwyl hy onder skuldberading is nie. Dit beteken dat jy kan jou oortrokke fasaliteite, kredietkaarte, kleinhandel rekeninge of enige ander tipe rekening kan gebruik nie. As jy aansoek doen vir verdere krediet terwyl hy onder skuldberading is, mag geen kredietverskaffer dit toestaan nie.

 • Kan jy betalings aan jou krediteure mis?

  Nee. Jy mag nie terwyl jy onder skuldberading is enige verlaagde paaiemente mis of nie betaal nie. Dit sal lei tot onmiddelikke kansellasie deur of jou skuldberader of die krediteure. Dit is jou verantwoordelikheid om seker te maak dat jou krediet verskaffers stiptelik elke maand betaal, selfs nadat die PDA begin om betalings namens jou.

 • Kan jy meer betaal as wat voorgestel is?

  Absoluut. Jy moet voortdurend probeer om jou bekostigbaarheid te verhoog, deur die verhoging van jou inkomste, die vermindering van jou uitgawes en onnodige bates verkoop, om so vinnig as moontlik jou skuld af te betaal.

  As jy ‘n verhoging, bonus of enige ekstra inkomste ontvang, kan jy ons laat die weet sodat ons ekstra kan betaal op jou skuld. Dit sal jou help om vinniger af te betaal jou skuld.

 • Kan enige van jou rekeninge uitgesluit word van skuldberading?

  As jy ‘n aanmaning of dagvaarding vir ‘n spesifieke rekening ontvang voordat jy die vorm 16 teken, kan die kredietverskaffer die rekening uitgesluit van skuldberading . As dit gebeur, sal jy het om vrywillige reëlings te tref met daardie kredietverskaffer om af te betaal die skuld.

 • Hoekom moet jy die debietorders wat jou skuld betaal kanselleer?

  Om dubbele betalings te voorkom wanneer die PDA begin om betalings namens jou.

  Ook om te verhoed dat enige van jou krediet verskaffers aftrekking meer as die hulle in die finale voorstel toegekende bedrag ontvang, en nie verlaat genoeg vir die res van kredietverskaffers. Dit geld nie vir debietorders vir skuld wat nie onder skuldberading kan ingesluit word. Volg asseblief met jou bank om seker te maak dat jou versekering en ander beleide sal voortgaan om ten volle betaal word.

 • Hoekom moet jou salaris laat inbetaal in ‘n spaarrekening?

  Om te verhoed dat “geld gryp” of “aftrekorders” deur die bank steeds gebeur. Terwyl jy onder skuldberading is , sal jy nie in staat wees om toegang te verkry tot enige oortrokke fasiliteite nie. Daarom, as jou salaris in ‘n rekening betaal word met ‘n oortrokke fasaliteit, kan jou salaris “gebruik” word om die volle bedrag verskuldig te verhaal. As jou salaris in ‘n spaarrekening betaal word, kan niemand onwettig geld aftrek nie en jy kan al jou skuld betraal.

 • Wat van versekeringspremies?

  Jou huis en voertuig moet verseker word. Dit is dikwels ‘n voorwaarde van jou finansiering kontrak. Jy moet bly betaal aan die volle paaiement vir versekering en ander finansiele produkte, selfs terwyl jy onder skuldberading is . Dieselfde geld vir jou eiendomsbelasting asook instandhouding en dienste vir jou voertuig.

 • Hoe lank sal die hele proses neem?

  Volgens die Nasionale Kredietwet, moet jy ‘n betaling plan en ‘n hofdatum binne 60 werksdae (ongeveer drie maande) he. Die werklike hofdatum sal afhang van die spesifieke Hof en hoe besig hulle is.

  Afbetaling al jou skuld hang af van hoeveel jy beskikbaar het om te betaal. Jy moet in staat wees jou skuld af te betaal tussen vyf tot sewe jaar as jy nie ‘n huis of ‘n motor te het, en 10 tot 30 jaar as jy dit het.

 • Wat gebeur wanneer die Hof jou finale voorstel oorweeg?

  Die Hof sal oorweeg of al die stappe in terme van die Nasionale Kredietwet geneem is. Hulle sal ook oorweeg of hulle voel die finale voorstel is ‘n redelike oplossing vir alle partye. As jou krediet verskaffers die Hof aansoek teenstaan, sal hulle argumente van die kredietverskaffers moet oorweeg, en sekere veranderinge aan te vra voordat hulle ‘n bevel kan maak.

  Sodra die Hof ‘n bevel gemaak het, sal dit bindend op beide jy en die kredietverskaffers wees. Dit beteken dat jou krediet verskaffers betalings volgens die hofbevel moet aanvaar, maar dit beteken ook dat jy nie enige betalings kan mis nie, of jou krediet verskaffers sal onmiddellik in staat wees om ‘n beslagleggingsbevel kry teen jou of terugneem jou bates. Sodra die Hof ‘n bevel gemaak het, sal jy nie in staat wees om te onttrek van skuldberading.

wat moet jy weet van skuldberading

Betaal wat jy kan bekostig

WhatsApp chat