Loading...
Skuldberading Proses 2017-08-22T12:50:46+00:00

Hoe Ons Skuldberading Proses Werk

Skuldberading en Skuldhersiening Proses

Seker die heel belangrikste oorweging in die Skuldberading Proses en skuldhersiening is dat jy, die verbruiker, ‘n besluit maak dat jou inkomste nie genoeg is om al jou uitgawes en skuld te dek nie, en dat jy beslis iets daaraan moet doen voordat die krediteure regsaksie instel en jy dalk jou bates verloor.

Jy sal ‘n aansoekvorm moet invul en saam met die stawende dokumentasie na ons toe epos sodat ons kan bepaal hoe die aansoek jou finansiele posisie sal verander.

Sou jy tevrede wees met die verlaagde paaiemente en herstruktureringsplan kan ons formeel die aansoek loots.

Het jy nog vrae oor die skuldberadings proses?
Gereguleerde Vorm 16 word geteken en jy word gelys as onder skuldberading. Alle krediteure weet van dag een af van jou aansoek en die uitslag is onmiddelik.
Vyf dae na die 16 word n gereguleerde 17.1 aan alle skuldeisers gestuur om state van hulle aan te vra. Hulle het 10 dae om te reageer.Ons stuur aan alle krediteure herinnerins kennisgewings 5 dae nadat die Vorm 17.1 gestuur is om seker te maak lamal stuur hulle state.
As state ontvang word sal dit met u bespreek word en die syfers ooreenkomstig aangepas word op u profiel.
Formele nuwe herstrukturerings aanbiedinge word nou aan alle krediteure gestuur en hulle kry kans vir oorweging daarvan. Dit word gedoen deur gereguleerde vorm 17.2 en voorlopige aanbiedinge te stuur.
Sou die aanbod aanvaar word stem daardie krediteur in tot n vrywillige vonnis.
Jou eerste betaling behoort teen hierdie tyd al verlang word. Die eerste paaiement betaal ons fooi en as daar n surplus is word dit pro rata tussen al die skuldeiesers verdeel.
Jou tweede betaling is die van die prokureur wat die aansoek n bevel van die Hof maak.
Jou derde betaling is die eerste betaling wat die skuldeisers vol betaal. Die betalings hou dan so aan totdat die betrokke skuld afbetaal is of totdat jou finansiele posisie verbeter het.

Hulp met Skuld sal alle uitgaande pos in inkomende pos aan jou stuur sodat jy van dag een af alles weet wat krediteure sê en wat ons uitstuur.

Enige Vrae Vir Ons?

Wat is Skuldberading?

Skuldberading ProsesDie Skuldberading Proses is deur die Nasionale Kredietwet (NKW) in 2007 in werkin gestel. Sedertdien het sowat 402 000 verbruikers aansoek gedoen vir skuldberading , Meer as R10 miljard is aan kredietverskaffers deur verbruikers wat onder skuldberading betaal, en elke maand word daar sowat R255 miljoen ingesamel van verbruikers onder skuldberading en oorbetaal word aan hul skuldeisers. Daar word beraam dat 110 000 verbruikers tans onder die Skuldberading Proses is.

Statutêre skuldberading is ontwerp om verbruikers wat te veel skuld het te voorsien met ‘n alternatief vir die tradisionele middels vir oplossings met jou skuld : administrasie en sekwestrasie.

In teenstelling met sekwestrasie waardeur jy moet aansoek doen om ‘n hoë hof vir ‘n rehabilitasie bevel, kan jy so gou as die skuldberading sproses beëindig word gerehabiliteer word – met geen negatiewe notering op jou kredietrekord nie.. Voordat jy die Skuldberading Proses roete gaan, moet jy presies verstaan wat jy in vir, insluitend jou verantwoordelikhede en die wat aan jou deur die NKW regte.

1. Jy mag dalk nie kwalifiseer vir skuldberading nie.

Enigiemand kan aansoek doen vir die Skuldberading Proses, maar nie almal sal kwalifiseer nie. Om te kwalifiseer vir skuldberading , moet jy meer skuld he as wat jy kan betaal soos gedefinieer deur die NCR – dit wil sê, as jy jou maandelikse lewenskostes en uitgawes betaal het en jy het nie genoeg om jou skuld te betaal nie. Dit word bepaal deur ‘n geregistreerde skuldberader en basies beteken dat jy nie jou minimum maandelikse paaiemente kan betaal. As ‘n skuld berader bepaal dat jy nie “oorskuld” is nie, kan jy nie in onder skuldberading geplaas word nie.

2. Skuldberading is nie verniet nie

Die slegte nuus vir die verbruiker is dat die Skuldberading Proses nie verniet is nie. Die goeie nuus is dat die fooie gereguleer word in terme van riglyne deur die NCR daargestel. Dit beteken dat, volgens die voorwaardes van hul registrasie, skuld beraders instem om nie meer as die fooie in die riglyne uiteengesit te hef nie,en vooraf op skrif bekend te maak aan die verbruiker. Die fooie is soos volg:

‘n Aansoekfooi

‘n Fooi van R50 is betaalbaar deur iemand wat ‘n skuld berader aansoek doen om ‘n skuld review – dit is ‘n beoordeling van jou finansies te bepaal of jy is oorverskuldig en in aanmerking kom vir die Skuldberading Proses

‘n Verwerpingsfooi

As ‘n skuld berader bepaal dat jy nie oorverskuldig (met ander woorde, nie in aanmerking kom vir skuldberading ), is jy aanspreeklik gehou word vir ‘n verwerping fooi van R300 (BTW uitgesluit). Die aansoek en verwerping fooie is die enigste gelde wat u direk moet betaal om ‘n skuld berader. Al die ander fooie word gewerk in jou herstruktureer terugbetaling, wat is ‘n enkele bedrag wat maandeliks betaal word om ‘n betaling verspreiding agentskap (PDA). ‘N PDA is ‘n entiteit geakkrediteer deur die NCR om terugbetalings te samel van oorverskuldig verbruikers en hulle aan kredietverskaffers (sien punt 5 hieronder) te versprei.

Fooi

Die skuld berader se – ook bekend as ‘n herstrukturering fooi – is ‘n maksimum van R6 000 (BTW uitgesluit), of die eerste paaiement van herstruktureer terugbetaling, wat ook al die minste is. Dit beteken dat as jou paaiement minder as R6 000 is, jou skuld berader kan jy nie meer as die paaiement betaal.

Om dit maklik te maak – jou fooi is gelukstaande aan jou herstrukturerings bedrag maar kan nie meer as R6000 wees nie.

Nasorgfooie

Dit is vyf persent van jou maandelikse paaiement op ‘n maksimum van R400 per maand (BTW uitgesluit) vir 24 maande. Daarna is dit verminder tot drie persent van die maandelikse paaiement op ‘n maksimum van R400 per maand, totdat jy al jou skuld het afbetaal het.

3. Jy mag in wees vir ‘n paar regskoste

Skuldberading Proses is daar twee tipes regskostes wat moontlik uit jou aansoek kan voortspruit
Formele Hofaansoek: Hierdie aansoek word gebruik om jou bevel finaal te maak indien sommige van jou krediteure nie toestemmingsbevele vir jou skuldberader gegee het nie.

As jy egter vanaf al jou skuldeisers toestemming tot vonnis erkennings gekry het is daar n formele indiening van dokumentasie vir uitreiking van n bevel by die National Consumer Tribunal.

Alle regskostes sal vooraf met u bespreek en bepaal word en sal soos die fooi deel form van jou maandelikse betalings.

4. Sommige van jou skuld kan uitgesluit word

Die Nasionale Kredietwet maak voorsiening vir die sogenaamde artikel 129 kennisgewing. In kort is dit die formaat van hoe krediteure n verbruiker moet in kennis stel van moontlikke oorhandiging asook regsaksie. Dit word streng gereguleer veral in die spesifieke bewoording daarvan asook doe ontvangs daarvan.

Die bewoording moet insluit dat die verbruiker binne 10 van van ontvangs moet aansoek doen vir skuldberading indien die verbruiker nie die skuld ten volle kan afbetaal nie.

Die ontvangs van die artikel 129 kennisgewing moet in persoon deur die verbruiker wees indioen dit nie deur geregistreerde pos ontvang is deur die verbruiker nie.

Sou hieride 10 dae reeds verstryk het mag krediteure eier om jou aansoek vir skuldberading te aanvaar. Ons ondervinding is egter dat dit maklikker is vir ons om onversekerde skuld ( na vertryk van die 10 dae) in te sluit by n aansoek as versekerder skuld.

Versekerde skuld is waar daar n bate gefinansier is soos bv n voertuig of n huis.

5. Jy is nie heeltemal veilig teen krediteure nie

Indien n verbruiker nie die nodige samewerking gee en of stiptelik betaal soos wat die skuldberader dit uiteengesit het in die aansoek nie, kan krediteure jou aansoek termineer. Hierdie terminasie is onmiddelik en sal die krediteure toelaat om die geld direk dan by die verbruiker te vorder. As jou aansoek om skuldberading getermioneer word het jy geen verweer of beskerming in terme van die wet nie.

6. Jy beskerm teen verdere skuld

Net soos jy nie kan aansoek doen vir verdere krediet nie beskerm die wet jou ook dat skuldeisers jou nie verder in die skuld dompel nie. Kostes, rentekoerse en maandelikse fooie word heronderhandel om seker te maak jy betaal slegs wat jy kan.

7. Jy sal nie toegang tot meer krediet

Die oomblik as jy aansoek doen vir skuldberading mag jy geen krediet ontvang nie.
As jy n oortrokke fasaliteit het of n kredietkaart sal daardie rekening gestop word en jy sal geen toegang tot vrdere skuld he nie.

8. Nie alle skuldberaders is gelyk nie

Sedert die bekendstelling van skuldberading in 2007 is en was daar heelwat skuldberaders wat nie volgens die bepalings en voorwaardes van die NCR opgetree het nie.

Hulp met Skuld is trots daarop om van 2007 af as een van die vooraanstaande skuldberadings firmas in Suid Afrika te wees.

Ons streef daarna om elke aansoek om skuldberading met die nodige persoonlikke aandag te hanteer en seker te maak jou aansoek verloop seepglad.

Betaal wat jy kan bekostig

WhatsApp chat