Sekwestrasie proses. Skryf 80% van jou skuld af. GRATIS advies

Home/Sekwestrasie proses. Skryf 80% van jou skuld af. GRATIS advies
Sekwestrasie proses. Skryf 80% van jou skuld af. GRATIS advies 2018-07-23T12:01:32+00:00

Wat is die Sekwestrasie proses?

Die sekwestrasie proses bestaan uit twee hoof kompartemente

 • Evaluering van die kliënt se unieke situasie – Sekwestrasie proses
 1. In die eerste en belangrikste plek, moet die Insolvensie praktisyn bepaal of die kliënt inderdaad insolvent is en of ‘n ander skuld middel as oplossing eerder gebruik kan word, soos bepaal word deur die Nasionale Kredietwet.  Ons bied ook skuldberading aand en help met eiendomme wat geoormerk is vir balju veilings
 1. Dit word gedoen deur middel van ‘n in-diepte aansoekvorm wat die Insolvensiewet praktisyn voorsien met al die inligting wat hulle nodig het om doeltreffende advies aan kliënte te verskaf.
 • Die besluit om aansoek te doen is gemaak, wat nou?
 1. Wanneer die kliënt besluit het om voort te gaan met die aansoek, word die prokureur instruksie gegee met die indiening van die nodige advertensies in die Staatskoerant en ‘n plaaslike koerant, waarin die kliënt se intensie om te sekwestreer gepubliseer word.  Ook moet ‘n geskikte hof datum vir die aansoek vanaf die hof verkry word.
 2. Die dag wat die advertensie in die media verskyn, val die skuldenaar onder die beskerming van die Insolvensiewet 24 van 1936, wat beteken dat hy/sy word verbied om enige verdere betalings aan krediteure te maak (Met die uitsondering van garneer opdragte)
 3. Die prokureur sal die vermoënstaat saamstel (Saam met al die ander nodige dokumentasie) van die kliënt.  Onder andere ook die van die totale lys van krediteure met hul presiese totale kapitale skuld op hulle profiel en die voordeel wat hulle kan verwag vanuit die boedel (Tussen 20c tot 25c op die rand soos voorgeskryf deur die Insolvensiewet)

“Ek was skepties oor die proses maar met al die konstante eposse en opvolg deur Hulp met Skuld het alles seepglad verloop”

Michelle, Kempton Park

Vinnig en betroubaar. My skuldberadings aansoek was gefinaliseer binne n uur! Dankie

Johann, Polokwane

Volledig ingelig oor al die prosedures, Opsies wat aangebied word laat n mens ingelig en die besluit om onder skuldberading te gaan was maklikker gemaak

Bernard, Rustenburg

Dankie dat julle my altyd op hoogte gehou het met vordering. Hoogs aanbeveel!!

Theresa, Pretoria Oos

Alles telefonies en elektronies gedoen binne n paar minute. My skuldprobleme is amper iets van die verlede

Collin, Kaapstad

My kar is nie teruggeneem deur die bank nie danksy julle vinnige hulp

Juanita, Bloemfontein

Puik diens en nasorg. 5 Sterre

Petrus, Port Elizabeth

Geen oproepe van krediteure meer danksy julle nie. Ek beveel Hulp met Skuld aan vir enige iemand wat sukkel met skuld

Ben, Naboomspruit

Die bank wou my huis op veiling verkoop. Met julle hulp kan ek en my kinders nou steeds in ons huis bly.

Margaret, Upington

Baie dankie dat julle vir my gehelp het om my skuld minder te maak elke maand

Thebogo, Kroonstad

Kontak ons

Bespreek u volgende stap
Bereken jou skuldberadings paaiement
Laai die aansoekvorm af
 1. Elkeen van die kliënt se skuldeisers sowel as SARS sal ‘n geregistreerde brief ontvang. Dit sal  hulle inlig van die kliënt se intensie om te sekwestreer. Die datum waarop die geval in die hof aangehoor sal word en die naam en kontak besonderhede van die prokureur wat die saak voor die hof gaan bring.
 2. Die Meester van die Hooggeregshof sowel as die Landdroshof in die distrik waarin jy woon, sal ‘n afskrif van jou verklaring ontvang. Hierdie beskikbaar  aan jou krediteure vir inspeksie, vir ‘n tydperk van twee weke (14 dae).

 

 • Die dag wat die saak in die hof verskyn as deel van die Sekwestrasie proses
 1. Weens die feit dat Sekwestrasie proses ‘n hoë hof aansoek is, sal ‘n advokaat verskyn in die hof namens jou. Daar is geen rede vir jou om in die hof te verskyn nie.
 2. Wanneer jou saak  aangehoor was in die hof, sal die Prokureur u kontak om u in te lig van die resultate. Met ander woorde, of die aansoek toegestaan was ​​of afgekeur is.
 • Nadat die aansoek toegestaan ​​is
 1. Sal u ‘n afskrif ontvang van die sekwestrasiebevel vanaf die prokureur. Dit word  deur die hof verskaf. wat jy dan aan enige krediteur kan stuur as bewys van jou suksesvolle sekwestrasie.
 2. Die kliënt sal nou aan die kurator (Gewoonlik deur die prokureur) die fondse moet gee wat nodig is om die voordeel aan die skuldeisers te versprei. Die kliënt kan die prokureur versoek om te onderhandel namens hom/haar, met die kurator, om die bedrag wat verskuldig is af te betaal oor ‘n tydperk van tussen 12 en 24 maande.  Of die klient kan in volle vereffening van die saak die hele bedrag verskuldig aan die krediteure in een kontant bedrag te betaal.
 3. In die geval waar geen van hierdie opsies beskikbaar is nie, of deur die kurator aanvaar word nie, sal ‘n afslaer aangestel word om die kliënt se bates op te veil om sodoende die bedrag te verhaal wat die skuldeisers toekom.
 4. Die hof sal ‘n kurator aanstel, wat namens jou die finansiële sake van die sekwestrasie sal hanteer.
 5. Die kurator sal (In ooreenstemming met die regulasies van die Insolvensiewet) die voordeel versprei aan krediteure. Presies soosos uiteengesit deur die dokumentasie van die sekwestrasie aansoek.
 • Wanneer alle krediteure se eise vereffen is deur die kurator – Sekwestrasie proses verleng
 1. Sal die kurator die kliënt met ‘n dokument, wat verklaar dat alle aspekte met betrekking tot die sekwestrasie bevredigend afgehandel is, verskaf.
 2. Hierdie dokument sal die kliënt toestemming gee om aansoek te doen vir rehabilitasie.

Die hele Sekwestrasie proses kan tot 34 maande neem. Alhoewel dit in sommige gevalle binne so min as 18 maande afgehandel kan word. Alle aspekte is afhanklik van jou unieke persoonlike omstandighede.

Wat is die kostes verbonde aan die Sekwestrasie proses?

n aanvang fooi van tussen R5000 en R15000 (afhangende van u unieke situasie) om met n Sekwestrasie proses te begin.  Ander fooie wat van toepassing is op die sekwestrasie proses byvoorbeeld advokaat en kurator fooie sal by die voordeel vir krediteure ingesluit word. Hierdie is dan af betaalbaar is oor die bedinge tydperk van die Sekwestrasie proses tussen 12 en 24 maande.

WhatsApp chat