Insolvensie. Sekwestrasie, insolvensie, likwidasie, rehabilitasie – Doen aansoek vir Insolvensie. GRATIS advies

Home/Insolvensie. Sekwestrasie, insolvensie, likwidasie, rehabilitasie – Doen aansoek vir Insolvensie. GRATIS advies
Insolvensie. Sekwestrasie, insolvensie, likwidasie, rehabilitasie – Doen aansoek vir Insolvensie. GRATIS advies 2018-02-20T11:53:19+00:00

Insolvensie Sekwestrasie, likwidasie, rehabilitasie

Sekwestrasie of Insolvensie is die vrywillige oorhandiging van jou boedel (finansiële sake) aan die Hooggeregshof onder die regulasies van die Insolvensie wet 24 van 1936.

Dit is ‘n aansoek gebring in die Hooggeregshof van Suid-Afrika, deur ‘n prokureur in samewerking met ‘n advokaat namens die skuldenaar wat uiteindelik die skuldenaar (Die applikant) sal toelaat om 80% van sy skuld af te skryf.  Dit word gesien as ‘n laaste uitweg vir n skuldenaar om onder onoorkomelike skuld, wat voortspruit uit omstandighede buite sy/haar beheer, uit te kom.

Insolvensie is dus die proses waardeur ‘n skuldenaar wat insolvent geword het (Iemand wat se finansiële verpligtinge groter is as dié van sy/haar inkomste) die wetlike status van insolvent kan bekom, om ten einde die voordele van die status te geniet. Die skuldenaar word onthef van enige verdere verpligting om sy/haar skuldeisers te betaal soos bepaal was deur die oorspronklike skuldeiser se ooreenkoms, en die skuldeiser se ooreenkoms en eise word tot ‘n einde gebring nadat hulle hul voordeel ontvang vanuit die insolvente boedel.

“Ek was skepties oor die proses maar met al die konstante eposse en opvolg deur Hulp met Skuld het alles seepglad verloop”

Michelle, Kempton Park

Vinnig en betroubaar. My skuldberadings aansoek was gefinaliseer binne n uur! Dankie

Johann, Polokwane

Volledig ingelig oor al die prosedures, Opsies wat aangebied word laat n mens ingelig en die besluit om onder skuldberading te gaan was maklikker gemaak

Bernard, Rustenburg

Dankie dat julle my altyd op hoogte gehou het met vordering. Hoogs aanbeveel!!

Theresa, Pretoria Oos

Alles telefonies en elektronies gedoen binne n paar minute. My skuldprobleme is amper iets van die verlede

Collin, Kaapstad

My kar is nie teruggeneem deur die bank nie danksy julle vinnige hulp

Juanita, Bloemfontein

Puik diens en nasorg. 5 Sterre

Petrus, Port Elizabeth

Geen oproepe van krediteure meer danksy julle nie. Ek beveel Hulp met Skuld aan vir enige iemand wat sukkel met skuld

Ben, Naboomspruit

Die bank wou my huis op veiling verkoop. Met julle hulp kan ek en my kinders nou steeds in ons huis bly.

Margaret, Upington

Baie dankie dat julle vir my gehelp het om my skuld minder te maak elke maand

Thebogo, Kroonstad
Het jy nog vrae oor Insolvensie?

Kontak ons vir Insolvensie

Bespreek u volgende stap
Bereken jou skuldberadings paaiement
Laai die aansoekvorm af

Insolvensie en vaste eiendom (Huise)

Indien u eiendom reeds vir n veiling geskeduleer is, is dit baie belangrik dat u die proses so spoedig moontlik aan die gang sit.  Sodra die boedeloorgawe in die Staatskoerant gepubliseer word, word alle geregtelike stappe gestaak.

‘n Waardasie word gedoen op die eiendom.  Ons sal vir u n waardasie dokument voorsien en op gronde daarvan doen ‘n geswore waardeerder ‘n waardasie op die eiendom.  Verbeteringe wat u aangebring het aan die eiendom word alles op die waardasie volledig uiteengesit.

Die Kurator wat deur die Meester van die Hooggeregshof aangestel is, probeer eers die eiendom uit die hand bemark, met ander woorde hulle gee agente opdrag om die eiendom te verkoop.  Die agente sal u skakel en afsprake maak soos met ‘n gewone koop en verkoop van ‘n eiendom.  Die agente wat ons gebruik is baie professioneel en sal u altyd in ag neem.

U sal nog vir ten minste drie tot 4 maande in die huis kan aanbly.  Sodra die Kurator aangestel is, sal sy/hy met u verdere reëlings tref.  U sal egter steeds die water en elektrisiteit moet betaal.

Insolvensie likwidateur

Die Kurator sal u ten minste 30 dae kennis gee om die eiendom te ontruim.  Dit sal nie raadsaam wees om voor die tyd uit te trek nie.  ‘n eiendom verkoop baie makliker as daar nog mense in woon.  U kyk ook ter selfde tyd na die eiendom sodat plunderaars nie die helfte van die huis wegdra nie anders moet die Kurator wagte daar plaas, welke onnodige uitgawes vir die Insolvensie boedel.

Indien die eiendom verkoop word vir minder as die uitstaande verband sal u NIE aanspreeklik gehou word vir die verskil nie.  Dit gebeur ongelukkig deesdae baie dat die huis se verband bv R1mil is en die eiendom verkoop word vir R800’000.  Die R200’000 word afgeskryf en nie een van die ander skuldeisers ontvang enige geld nie.  Hulle kan u ook nie aanspreeklik hou vir enige betalings nie, want u is gesekwestreer.

Die ander positiewe ding van die huis is – u word glad nie meer bemoei met die koper se doen en late nie.  Met ander woorde dit is nie meer vir u belangrik of die koper ‘n lening kry of nie – of die koper waarborge gelewer het nie.  Die transaksie word alles deur die Kurator behartig.

DIT IS BELANGRIK OM TE WEET DAT INDIEN U ‘N EIENDOM, ROEREND OF ONROEREND HET – DAAR NIE ‘N BOEDELOORGAWE GEDOEN KAN WORD EN DIE EIENDOM UITGELAAT WORD NIE.  DIE EIENDOM IS ‘N BOEDEL BATE EN MOET ONS ONGELUKKIG DAARMEE HANDEL.

Insolvensie as jy nie n huis besit nie

Die Hof reëls bepaal tans dat daar ‘n 20c tot 25c voordeel op die Rand vir krediteure moet wees.

Bv. Indien u FNB R1 skuld, moet hulle 20c kry.  Indien u totale skuld dus R50’000 is sal u R24’500.00 terug betaal wat ook regskoste insluit.

By hierdie bedrag is daar reeds vasgestelde kostes by bereken wat beteken dat u nie op ‘n stadium verras gaan word met ekstra Prokureur en Kurator kostes nie.

Die wonderlikste deel van die Insolvensie is dat die bedrag wat u terug betaal GEEN RENTE beloop nie en kan u reel om hierdie bedrag tussen 12 en 18 maande aan die Kurator terug te betaal.

Om die voordeel vir krediteure te genereer stuur ons ‘n lys van roerende bates aan u, wat u dan so volledig as moontlik vir ons moet invul.

Dan stuur daardie lys na ons waardeerders waarna hul dan u meubels waardeer.  Ons waarborg ook dat u meubels NIE VERWYDER SAL WORD NIE.

Insolvensie en jou roerende bates

Hulp met Skuld stuur ook vir u n koopkontrak waarin u die meubels “terugkoop”

Indien u binne gemeenskap van goedere getroud is, beteken dit dat u en u eggenoot gesekwestreer word, omdat dit een gesamentlike boedel is.

Indien u buite gemeenskap van goedere getroud is sal daar net die een party wat sekwestreer MAAR indien albei finansiële probleme ondervind moet ons twee Insolvensie doen.

Dit gaan ongelukkig dan dubbel kostes wees omdat dit twee aparte aansoeke is.

WAT GEBEUR MET DIE VOERTUIG?

Indien u voertuig op huurkoop is:  Die Hof reëls bepaal dat die bankinstelling die voertuig op enige tydstip mag terug neem.  Indien u enige reëlings met die bankinstelling aangaande u voertuig wil tref, moet u dit doen voor die sekwestrasie proses begin en dit met u Kurator opneem nadat die sekwestrasie toegestaan is.  Daar is sommige instansies wat glad nie reëlings tref nie.

As u voertuig op bruikhuur is:  ‘n Voertuig op bruikhuur van buite die sekwestrasie is redelik veilig, solank die paaiemente stiptelik betaal word en die voertuig op versekering is.

Die voertuig is nie op u naam nie:  Indien u voertuig reeds afbetaal is, vorm dit deel van die lys van roerende bates.  U sal egter steeds nie die voertuig verloor nie.

Wat is die voordele van Insolvensie?

Jy bevry jouself van 80% van jou skuld, en die res van die bedrag verskuldig aan krediteure sal nie onderworpe wees aan addisionele  rente nie.  Dit plaas ‘n hou op buitensporige rente op die kapitale bedrae en maak terugbetalings meer hanteerbaar, wat jou die vermoë gee om jou finansiële lewe opnuut te herbou.
Regs verrigtinge wat deur jou krediteure, hul prokureurs en/of hul skuld versamelaars aanhangend gemaak is, sal ophou geplaas word. Sodra die Insolvensie beveltoegestaan ​​is deur die Hooggeregshof sal hulle moet wag vir die hof se aangestelde kurator om hul regmatige skuldeiser voordeel te verkry.
Teistering deur skuldeisers word  geminimaliseer (indien nie uitgeskakel nie) want dit word verwys na die prokureur wat jou saak hanteer.
Jou toekomstige inkomste is beskerm deur die voorkoming van skuldeisers om garneer bevele op jou salaris te plaas en/of bevry jou  van garneer bevele alreeds in werking op jou inkomste.
Jou betaling van jou skuldeiser se voordeel (Die oorblywende 20% van jou kapitale skuld) en die koste van die aansoek is dikwels ‘n  derde, of minder, in maandelikse premies as wat jy betaal het aan krediteure, wat jou die geleentheid bied om die finansiële verpligtinge van jou dag-tot-dag uitgawes met meer gemak te bestuur.

Insolvensie voordeel vir krediteure

Die betaling van jou skuldeiser se voordeel is nie onderhewig aan enige vorm van rente nie en dus plaas dit ‘n definitiewe eind datum op jou finansiële worsteling.
Oorspronklike skuldeiser ooreenkomste kan nietig verklaar word en die skuldeiser se verhouding met die skuldenaar sal tot ‘n einde   gebring word, sonder bykomende rente of verborge kostes hefbaar ingevolge die oorspronklike ooreenkoms.
Wat is die nadele van Insolvensie?

Jy sal nie in staat wees om as ‘n lid van ‘n beslote korporasie of as ‘n direkteur van ‘n maatskappy op te tree nie.

Insolvensie en jou kredietrekord

Jou krediet rekord by die krediet buro sal ‘n insolvente status toon, wat sal verhoed dat jy verdere krediet kan aangaan totdat jy  gerehabiliteer is (Vir meer inligting sien Rehabilitasie)
Sommige hoë finansiële posisies mag nadelig beïnvloed word en moet dubbel gekontroleer word deur jou maatskappy se beleid en prosedures na te gaan.  As jy onseker is kan jy enige van ons insolvensie praktisyne kontak vir meer inligting. Let asseblief op daarna dat geen werkgewer gekontak sal word aangaande jou Insolvensie nie omdat sekwestrasie ‘n persoonlike aangeleentheid is.

WhatsApp chat